Kvalitetspolicy - Wallby Säteri

Meny

Kvalitetspolicy


Hotellets personal skall vara kunnig om och villig att medverka till att uppfylla hotellets vision och kvalitetskrav.


  • Hotellägaren har det yttersta ansvaret för att hotellets kvalitetspolicy upprätthålls och skall stödja alla initiativ för att uppsatta kvalitetsmål bibehålls och nås. Kvalitetspolicyn skall fungera som ett kontrakt mellan hotellägaren och personalen och skall revideras en gång varje år och skrivas under av såväl hotellägaren som personalen.
  • Hotellägaren skall ge sin personal korrekt information och utbildning, så att den kan utföra sitt arbete enligt hotellets kvalitetspolicy.
  • Hotellägaren skall också se till att goda relationer råder mellan ledningen, de anställda och deras omgivning.
  • Hotellägaren skall verka för ett väl fungerande samarbete med hotellets samtliga underleverantörer samt alla andra externa kontakter och kundrelationer för att säkerställa kvalitetsnivån.

Gästrelationer

All personal skall hålla hög affärsmässighet och ha social kompetens. Hotellet skall hålla hög tillgänglighet. Gästerna skall få ett bemötande med flexibilitet och hög service.

Mat och dryck

Köket skall söka bästa råvaror och ha en skicklig behandling av dessa. Gärna lokalt och ekologiskt odlade. Kompetensnivån skall vara hög såväl i köket som i restaurangen så att gästen skall få förmedlat både råvarornas ursprung som hur den är producerad.

Miljö

Hotellet skall ha ett medvetet miljöåtagande och ha en utarbetad miljöpolicy inomhus och utomhus. Att vårda och ta ansvar för miljön är en självklarhet. Det skall finnas ett konkret miljöåtagande som personalen tar del av och signerar.

Miljöpolicy

Hotellägaren har det yttersta ansvaret för att hotellets miljöpolicy upprätthålls och skall stödja alla initiativ för att uppsatta miljömål behålls och nås.

  • Miljöpolicyn skall fungera som ett kontrakt mellan hotellägaren och personalen och skall revideras en gång varje år och skrivas under av såväl hotellägaren som personalen.
  • Hotellägaren skall ge sin personal korrekt information och utbildning, så att den kan utföra sitt arbete enligt hotellets miljöpolicy.

På Svenska | In English

Telefon 0383-46 21 60

Telefon 0383-46 21 60
E-post magnus@wallby.se